بسمه تعالی


گروه فنی و هنری ژپتو فعالیت خود را در زمینه طراحی و تولید صنایع دستی چوبی از سال 1389 به مدیریت آقای سعید انتظاری مهدی در مشهد آغاز کرد.

تمامی محصولات این سایت به دست توانای گروهی از هنرمندان خوش ذوق مشهدی طراحی و ساخته می شوند. 


مدیر گروه هنری ژپتو