طراحی و اجرای اتاق کودک

طراحی اتاق کودک

شامل :

طراحی و نقاشی دیواری 

طراحی و ساخت المانهای تفریحی در اتاق کودک (تاب ، سرسره و ...)

طراحی و ساخت المانهای دیواری (طاقچه های کودکانه  ، ساعت های کودکانه ، آینه های کودکانه و ...)

طراحی و ساخت المانهای مربوط به روشنایی (لوسترهای کودکانه و خلاقانه و ...)

طراحی و ساخت اسباب بازی های اتاق کودک 

طراحی و ساخت قاب عکس های کودکانه

هرگونه المان دیگر به سفارش مشتریان گرامی


روند اجرای پروژه به شرح زیر خواهد بود :

1- تماس مشتریان عزیز با فروشگاه و ثبت درخواست اولیه

2- بازدید از محل و توافق اولیه با مشتری گرامی در خصوص هزینه ی طراحی و اجرای موارد فوق در اتاق کودک 

3- طراحی اولیه طرح و رسیدن به توافق دو جانبه

4- در صورت عدم توافق مرحله 3 مجدداً تکرار خواهد شد تا توافق جامع و نهایی صورت پذیرد.

5- بررسی طرح ، اعلام هزینه نهایی و مدّت زمان تکمیل پروژه

6- عقد قرارداد با مشتریان گرامی

7- دریافت 50 درصد هزینه قرارداد از مشتریان گرامی و شروع پروژه

8- اتمام پروژه و اخذ تاییدیه رضایت مشتریان گرامی از پروژه

9- تسویه حساب کامل پروژه

 

 

قیمت: 0 تومان